Certificeringen

Titel

Certificeringen

VCA

VCA

Je ziet steeds meer aandacht uitgaan naar veiligheid in deze tijd. Als bedrijf moet je aan groot aantal eisen voldoen en wij vinden dat vanzelfsprekend. Want u als opdrachtgever wenst een hoge mate van veiligheid in de werkzaamheden die bij u uitgevoerd worden. Maar ook wij en ons personeel hebben veilig werken hoog in ons vaandel staan. Vandaar dat wij VCA gecertificeerd zijn.

BHV

BHV

Bedrijfshulpverlening (BHV) is bedoeld om letsel en schade van medewerkers, bezoekers en klanten zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken. De bedrijfshulpverlening is de voorpostfunctie van brandweer en andere hulpverleningsorganisaties: de tot bedrijfshulpverlener aangestelde werknemers kunnen snel reageren bij een beginnende brand of bij een ongeval. Anso heeft personeel met BHV-diploma.

Medewerker Luchtvracht

Medewerker Luchtvracht

De nieuwe Nederlandse Luchtvaartwet regelt onder andere de beveiliging van (export) luchtvracht vanaf Nederlandse luchthavens door de lucht. Het onderdeel ‘vracht’ van deze nieuwe wet is met ingang van 2006 van kracht, waarin is opgenomen dat alle medewerkers die in aanraking komen met luchtvracht minimaal een security awareness training (medewerker luchtvracht) gevolgd moeten hebben.” Het personeel van Anso is opgeleid volgens de vastgestelde eindtermen op het gebied van security awareness zoals deze door het Ministerie van Justitie zijn opgesteld.

Veilig werken rondom de lift

Veilig werken rondom de lift

Anso heeft personeel met het certificaat ”Veilig werken rondom liften”
Ongelukken rondom liften, liftschachten en liftinstallaties hebben meestal dezelfde oorzaak: onwetendheid ofwel een gebrek aan kennis en werking van de verschillende typen liften. Anso heeft met goed gevolg de training ‘’Veilig werken rondom liften’’ afgerond. In deze training hebben zij alle aspecten behandeld die men moet weten om veilig en zelfstandig in, op en om liftinstallaties te kunnen werken.

Heftruck

Heftruck

Anso heeft personeel met het certificaat‘’veilig werken met de heftruck’’ .
In de cursus hebben zij het volgende geleerd: Het bewust maken van de grenzen m.b.t. het beheersen van een geladen (tank)oplegger. Je wordt je meer bewust van de beperkingen t.a.v. de verkeersveiligheid, die ontstaan wanneer er onvoldoende of niet tijdig geanticipeerd wordt op onveilige verkeerssituaties. Heeft u personeel nodig die het certificaat ‘’veilig werken met de heftruck’’ hebben dan zit u bij ons goed!

Hoogwerker

Hoogwerker

Voor het veilig werken met een hoogwerker is echter meer vereist dan het bedienen van de knoppen op het onder- of boven bedieningspaneel. Om de veiligheid van de bediener én personen en objecten in de directe omgeving te kunnen waarborgen is een goede basiskennis nodig van de werking van de machine en een praktische training volgens (inter)nationaal erkende normen. Heeft u personeel nodig die het certificaat ‘’werken met de hoogwerker’’ hebben dan zit u bij ons goed!

Hogedruk reinigingstechniek

Hogedruk reinigingstechniek

Anso heeft personeel met het certificaat ”Hogedruk Reinigingstechniek”. Anso personeel heeft met goed gevolg de training ”Hogedruk Reinigingstechniek” afgerond bij Waterkracht BV. In deze training hebben zij alle aspecten behandeld die men moet weten om veilig en zelfstandig met hogedruk te kunnen werken.

Veilig werken met gassen

Veilig werken met gassen

Anso heeft personeel met het certificaat ”Veilig werken met gassen”.
In de cursus zijn de kandidaten in de gelegenheid gesteld om kennis te nemen van de mogelijke risico’s en gevaren die kunnen ontstaan wanneer gassen, cilinders of apparatuur niet juist worden gebruikt en behandeld. Het veiligheidsbewustzijn wordt hierdoor verhoogd.
Anso verzorgt voor meerdere ziekenhuizen distributie van medische gassen.